تست تابلوبرق چگونه است ؟

تست تابلوبرق چگونه است ؟

عناوین و سر فصل های این مطلب

همانطور که می دانید اکثر تابلوهای برق قبل از نصب و راه اندازی باید تست شوند تا میزان افزایش دما ، خواص دی الکتریک ، اتصال کوتاه ، فواصل هوایی و خزشی ، درجه حفاظت ، پیوستگی مدارات حفاظتی آنها تست شود که به همین منظور ما در این مقاله به بررسی تست تابلوبرق چگونه است می پردازیم.

اهمیت روش های تست برق

در مورد تست تابلوبرق چگونه است می توان گفت که از مهمترین اجزای یک سیستم الکتریکی تابلوبرق آن می باشد که اطمینان از کیفیت تجهیزات آن و استاندارد بودن آن از اهمیت خاصی برخوردار است . این تست ها به صورت مختلف و با روش های گوناگون انجام می شود که این تست ها باید توسط کارشناسان یا متخصصان در زمینه تجهیزات الکتریکی انجام شود.

انواع روش های تست تابلوبرق

تست عایقی یا بررسی عایق ها

در مورد تست تابلو برق چگونه است می توان گفت که اولین تست بررسی عایق ها می باشد که این تست شامل اندازه گیری و بررسی مقاومت عایق ها و تست بررسی عایق دی الکتریک می باشد. اندازه گیری مقاومت عایق در حین بازرسی بصری در نظر گرفته می شود و البته فاصله ها باید کافی باشد تا با آزمایش دی الکتریک بتوان ولتاژ ضربه را مشخص کرد.

تست تابلوبرق چگونه است ؟

اندازه گیری مقاومت عایق

مقاومت عایق باید با مگااهم متر اندازه گیری شود که در آن زمان تابلوبرق باید خاموش و هیچ دستگاهی به آن متصل نباشد و همه دستگاه ها روی ON  باشند. اندازه گیری باید توسط یک دستگاه خازن که نصب است و با زمین در ارتباط است انجام شود که خازن  را شارژ و جریان در بالاترین حد باشد که در پایان جریان را تثبیت و اگر ولتاژی انجام شود آن را یادداشت و مقاومت را به آرامی افزایش می دهید.

تست دی الکتریک

در مورد تست تابلوبرق چگونه است می توان به تست دی الکتریک اشاره کرد یعنی با فرکانسUI  برای یک عایق آزمایش انجام می شود که آزمایش ولتاژ ضربه موج ۵/۲/۱ میکرو ثانیه است . در این حالت باید دستگاه را خاموش و دستگاه دیگری به آن متصل نباشد که ولتاژ تست بدین صورت بین هر قطب از مدارات و قسمت رسانای تابلو انجام و تست می شود . بین هر قطب از یک مدار اصلی با قطب های دیگر تست می شود و همچنین بین مدارهای که اتصال الکتریکی در آن وجود ندارد هم تست گرفته می شود و حتی بین مدار محافظ و قسمت رسانای تابلو هم تست گرفته می شود. بنابراین در تست دی الکتریک از قسمت های مهم در یک جریان الکتریکی تست گرفته می شود که عملکرد آن باید صحیح باشد تا شما بتوانید با خیال راحت از این تابلوهای برق استفاده کنید.

تست های مربوط به اتصالات مدارهای حفاظت

بررسی اتصالات در مدارهای حفاظتی در تابلوبرق بسیار اهمیت دارد و شامل این موارد است :

اندازه گیری برای حفاظت از شوک و اضافه ولتاژ ، اندازه گیری مقاومت اتصالات ، بررسی فاصله در مونتاژ بسیار مهم است ، بررسی فاصله های مجاز و استاندارد ، بررسی محیط و شرایط تست گرفتن ، بررسی اتصالات با دستگاه تستر و وجود سیگنال ها ، حفاظت از دستگاه های تهویه یا خنک کننده ، آب بندی درها و تابلوها و دهانه ها ، حفاظت از دستگاه برای جلوگیری از گرد و غبار ، ارتباط بین قطعات مونتاژ شده و غیره می باشد.

تست سیستم های اندازه گیری تابلوبرق

در این تست برای اطمینان از عملکرد با این وسایل اندازه گیری سیستم ها انجام می شود مانند ولت متر ، آمپرمتر ، وات متر ، ضریب ، توان و مبدل ها را شناسایی و باید دستگاه های مولد جریان و ولتاژ را تنظیم کرد و طبق اندازه گیری الکتریکال تابلوها اعمال شود . یعنی مقدار ولتاژ اندازه گیری و جریان آن هم توسط وسایل اندازه گیری شود.

تست های نهایی تابلوبرق

در مورد اینکه تست تابلوبرق چگونه است در نهایت می توان به بررسی عملکرد و حفاظت از تابلوبرق اشاره کرد که شامل بررسی کابل ها و سیم کشی ها ، بررسی درجه حفاظت ، بررسی عملکرد الکتریکی ، بررسی اطلاعات فنی توجه کرد.

تست تابلوبرق چگونه است ؟

سخن پایانی

در مورد موضوع تست تابلوبرق چگونه است صحبت کردیم که برای حفاظت و امنیت قبل از نصب و راه اندازی تابلوبرق باید آن را توسط متخصصین در این زمینه تست کرد که روش های بسیاری برای تست کردن تابلوبرق وجود دارد که در این مقاله به آنها اشاره شد.

مقالات پیشنهادی

ترانس تک فاز

ترانس سه فاز