مقالات سایت

Tag: اتوترانسفورماتور

اتوترانسفورماتور (اتوترانس) 11

اتوترانسفورماتور (اتوترانس) چیست؟

ترانسفورماتورهای خودکار (اتوترانسفورماتور) یک سیم پیچ منفرد بر روی هسته لایه لایه خود دارند. آنها به ترانسفورماتورهای دو سیم پیچ شباهت دارند، اما تفاوت آنها