اتوترانس 2

مزایا و کاربردهای اتوترانس (اتوترانسفورماتور)

مزایا و کاربردهای اتوترانس (اتوترانسفورماتور) اتوترانس چیست؟ یک نوع ترانسفورماتور است که فقط یک سیم پیچ دارد و دور یک هسته چند لایه پیچیده است. این یک قطعه ای از تجهیزات است که برق را از یک مدار به مدار دیگر تأمین می کند. این کار از طریق القای الکترومغناطیسی انجام می شود. اتوترانس ها…

اتوترانسفورماتور (اتوترانس) 11

اتوترانسفورماتور (اتوترانس) چیست؟

اتوترانسفورماتور (اتوترانس) چیست؟ ترانسفورماتورهای خودکار (اتوترانسفورماتور) یک سیم پیچ منفرد بر روی هسته لایه لایه خود دارند. آنها به ترانسفورماتورهای دو سیم پیچ شباهت دارند، اما تفاوت آنها به گونه ای است که سیم پیچ اولیه و ثانویه به هم مرتبط هستند. دو نوع اتو ترانسفورماتور وجود دارد که ممکن است ساختار آنها با هم…

ترانسفورماتورهای صنعتی کشاورزی

ترانسفورماتورهای صنعتی مورد استفاده در کاربردهای کشاورزی

ترانسفورماتورهای صنعتی مورد استفاده در کاربردهای کشاورزی صنعت کشاورزی دیگر یک بخش “کم تکنولوژی” نیست. امروزه انواع تجهیزات مغناطیسی وجود دارد که برای کاشت، زراعت و برداشت محصول مورد استفاده قرار می گیرد. اینها شامل سلف ها، ترانسفورماتورها و سیم پیچ های آنتن است. یکی از مهمترین تجهیزات برقی مورد استفاده ترانسفورماتور است. ترانسفورماتورها برای…