اهمیت ترانس تروئید

تروئید: این اندازه اهمیت دارد

دلایل زیادی وجود دارد که مهندسین برق نسبت به ترانسفورماتورهای دارای توان مشابه، ترانسفورماتورهای تروئید را انتخاب می کنند. از میان تمام مزایایی که افراد در مورد آن بحث می کنند، محبوب ترین آن اندازه کوچک تروئید است. ما در دنیایی زندگی می کنیم که هر چیز کوچکتر بهتر است و با داشتن تروئید، مهندسان…