ترانسفورماتور های ولتاژ

ترانسفورماتورهای های ولتاژ (high voltage) گروه تولیدی صنعتی ترانس طاها

ترانسفورماتورهای های ولتاژ (high voltage) گروه تولیدی صنعتی ترانس طاها ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا (های ولتاژ) بخشی مهم و جدایی ناپذیر از سیستم های ولتاژ بالا هستند. آنها نقش مهمی در انتقال و توزیع مؤثر انرژی الکتریکی برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و تجاری دارند. ما در ترانس طاها در زمینه طراحی، توسعه و…