ترانس فلای بک 11

درک پویا ترین ویژگی ترانسفورماتورهای فلای بک

درک پویا ترین ویژگی ترانسفورماتورهای فلای بک ترانسفورماتورهای Flyback به دلیل کم هزینه بودن، سادگی در طراحی و کارآیی بالا، به عنوان راه حل مناسب برای منبع تغذیه استفاده می شوند. دلایل مختلفی برای انتخاب ترانسفورماتورهای فلای بک نسبت به اجزای برقی سنتی وجود دارد. یکی از دلایل توانایی این ترانسفورماتورها در ارائه چند ولتاژ…

اطلاعات درباره ترانسفورماتورهای فلای بک

اطلاعات درباره ترانسفورماتورهای فلای بک

اطلاعات درباره ترانسفورماتورهای فلای بک صنعت برق سابقه طولانی دارد و شاهد پیشرفت های بسیاری در تجهیزات، قطعات، دستگاه ها و فناوری های مورد استفاده هستیم. ترانسفورماتورها چنین دستگاه هایی هستند. چندین ترانسفورماتور مختلف وجود دارد که امروزه در انواع مختلفی از کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد. ترانسفورماتورهای کاهنده، ترانسفورماتورهای افزاینده و ترانسفورماتورهای فلای…