مزایای ترانسفوماتور تروئید

چه چیزی ترانسفورماتورهای تروئید را از سایر ترانسفورماتورها جدا میکند؟

چه چیزی ترانسفورماتورهای تروئید را از سایر ترانسفورماتورها جدا میکند؟ دستگاه ها و وسایل مختلف تجاری تجاری مانند کامپیوتر، تلویزیون، و سیستم های صوتی از ترانسفورماتورهای کوچک با اشکال مختلف هسته استفاده می کنند. اغلب هسته های مورد استفاده در ترانسفورماتور موارد مختلفی از جمله تلفات هسته، شار نشتی و تداخل الکترومغناطیسی بالا (EMI) را…

ترانسفورماتور کاهنده در توان های متفاوت

تولید انواع ترانسفورماتور کاهنده در توان های متفاوت بدون محدودیت

تولید انواع ترانسفورماتور کاهنده در توان های متفاوت بدون محدودیت یک مدار الکتریکی متشکل از اجزای زیادی است. با این حال، ترانسفورماتور یکی از مهمترین اجزای یک مدار الکتریکی است. ترانسفورماتور مسئول تبدیل انرژی الکتریکی بین دو مدار است. برای انجام این کار، ترانسفورماتور از دو سیم پیچ با القای متقابل استفاده میکند. بر اساس…

تفاوت بین ترانسفورماتورها و سلف ها

5 تفاوت اصلی بین ترانسفورماتورها و سلف ها

ترانسفورماتورها و سلف ها دو وسیله مهم هستند که در الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند. تصور غلط وجود دارد که اینها یکسان هستند زیرا از نظر ساختاری و ظاهر به هم شبیه هستند. با این حال ، در موارد دیگر از جمله کاربرد ، طراحی و اساس ساختار با یکدیگر تفاوت دارد. این پست…