ترانسفورماتور کنترل

ترانسفورماتور کنترل

ترانسفورماتور کنترل ترانسفورماتور کنترل ترانسفورماتور ایزولاسیون است که تنظیم ولتاژ مناسبی را ارائه می دهد، همچنین برای فراهم کردن درجه بالایی از ثبات و پایداری ولتاژ ثانویه (تنظیم) در طی مدت کوتاهی از وضعیت اضافه بار (جریانی که در زمان روشن شدن مدار کشیده میشود) طراحی میشود. ترانسفورماتورهای کنترلی همچنین به عنوان ترانسفورماتورهای ماشین ابزار،…