مقالات سایت

Tag: ترانسفورماتور توزیع

ترانس قدرت

ترانس قدرت چیست؟

وقتی صحبت از بخش توزیع قدرت می شود، دو نوع ترانسفورماتور وجود دارد که استفاده می شوند. ترانسفورماتور توزیع و ترانس قدرت. با این حال،