ترانسفورماتور تروئید

ترانسفورماتور تروئید ترانسفورماتور تروئید، حلقوی یا گرد نوعی ترانسفورماتور الکترونیکی است. این ترانس در تجهیزات الکترونیکی که نیاز به کارایی بالایی دارند، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. کاربرد اصلی ترانسفورماتور تروئید به عنوان ترانسفورماتور قدرت و ترانسفورماتور ایزوله است. ما سری کامل ترانسفورماتور تروئید را داریم و مقیاس ساخت ما بزرگ است. ترانسفورماتور تروئید…