مقالات سایت

Tag: ترانسفورماتور حلقوی

ترانسفورماتور تروئید

ترانسفورماتور تروئید، حلقوی یا گرد نوعی ترانسفورماتور الکترونیکی است. این ترانس در تجهیزات الکترونیکی که نیاز به کارایی بالایی دارند، بسیار مورد استفاده قرار گرفته