مقالات سایت

Tag: ترانسفورماتور سوئیچینگ

تست ترانسفورماتور سوئیچینگ

تست ترانسفورماتور سوئیچینگ

آزمایش ترانسفورماتور سوئیچینگ با ترانسفورماتور خطی متفاوت است. دلیل این امر طراحی ترانسفورماتور سوئیچینگ است. مراحل تست ترانسفورماتور حالت سوئیچ موارد زیر برای انجام تست