مقالات سایت

Tag: ترانسفورماتور هسته فریت

دلایل محبوبیت ترانسفورماتورهای هسته فریت

دلایل محبوبیت ترانسفورماتورهای هسته فریت

در این مقاله قصد داریم تا دلایل محبوبیت ترانسفورماتورهای هسته فریت و مزایای استفاده از آنها را بیان کنیم.ترانسفورماتورها از مهمترین اجزای یک مدار الکتریکی