مبدل های کاهنده ولتاژ

اقدامات حفاظتی مهم هنگام استفاده از مبدل های کاهنده ولتاژ

اقدامات حفاظتی مهم هنگام استفاده از مبدل های کاهنده ولتاژ هنگام استفاده از مبدل کاهنده ولتاژ، باید اقدامات احتیاطی زیادی انجام شود. این مهم است که از حوادث جدی پیش‌ گیری کنید، که ممکن است جان با ارزش را بگیرند و به اموال آسیب بزنند. تمام کتابچه های راهنمای ارائه شده همراه با ترانسفورماتور کاهنده…

ترانسفورماتور های ولتاژ

ترانسفورماتورهای های ولتاژ (high voltage) گروه تولیدی صنعتی ترانس طاها

ترانسفورماتورهای های ولتاژ (high voltage) گروه تولیدی صنعتی ترانس طاها ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا (های ولتاژ) بخشی مهم و جدایی ناپذیر از سیستم های ولتاژ بالا هستند. آنها نقش مهمی در انتقال و توزیع مؤثر انرژی الکتریکی برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و تجاری دارند. ما در ترانس طاها در زمینه طراحی، توسعه و…