مقالات سایت

Tag: ترانسفورماتور کنترل

ترانس کنترل

ترانس کنترل

ترانس کنترل ، ترانسفورماتور ایزولاسیون است که تنظیم ولتاژ مناسبی را ارائه می دهد. همچنین برای فراهم کردن درجه بالایی از ثبات و پایداری ولتاژ