مقالات سایت

Tag: ترانسفورماتور Toroidal

ترانسفورماتور Toroidal

6 دلیل برای انتخاب ترانسفورماتور Toroidal

ترانسفورماتور Toroidal دارای اندازه کوچک هستند و زمانی که به یک ترانسفورماتور که موجب تداخل مغناطیسی پایین می‌شود نیاز دارید، قابل‌استفاده است. در تئوری، این