مقالات سایت

Tag: تروئید

مقایسه انواع ترانسفورماتور

مقایسه انواع ترانسفورماتور

در این مقاله به مقایسه انواع ترانسفورماتور خواهیم پرداخت.دستگاه های الکترونیکی تجاری، مانند رایانه ها، سیستم های صوتی و تلویزیون و … برای کار به

ترانسفورماتورهای تروئید

تروئید: این اندازه اهمیت دارد

دلایل زیادی وجود دارد که مهندسین برق نسبت به ترانسفورماتورهای دارای توان مشابه، ترانسفورماتورهای تروئید را انتخاب می کنند. از میان تمام مزایایی که افراد