مقایسه انواع ترانسفورماتور

مقایسه انواع ترانسفورماتور

مقایسه انواع ترانسفورماتور دستگاه های الکترونیکی تجاری، مانند رایانه ها، سیستم های صوتی و تلویزیون و … برای کار به ترانسفورماتورهای کوچک احتیاج دارند. انواع مختلفی از ترانسفورماتورها در شکل های مختلف در اختیار مهندسان قرار دارد. مهندسان برق باید در هنگام استفاده از ترانسفورماتور با مواردی از قبیل شار نشتی، تلفات هسته و تداخل…

اهمیت ترانس تروئید

تروئید: این اندازه اهمیت دارد

دلایل زیادی وجود دارد که مهندسین برق نسبت به ترانسفورماتورهای دارای توان مشابه، ترانسفورماتورهای تروئید را انتخاب می کنند. از میان تمام مزایایی که افراد در مورد آن بحث می کنند، محبوب ترین آن اندازه کوچک تروئید است. ما در دنیایی زندگی می کنیم که هر چیز کوچکتر بهتر است و با داشتن تروئید، مهندسان…