ترانسفورماتور فلای بک

ترانسفورماتورهای فلای بک با کیفیت را از ترانس طاها بخواهید

ترانسفورماتورهای فلای بک با کیفیت را از ترانس طاها بخواهید ترانسفورماتورهای فلای بک (Flyback) یکی از مؤثرترین ترانسفورماتورهای حالت سوئیچ است که برای استفاده در منبع تغذیه، پیشرفته ترین سیستمهای مخابراتی، سیستمهای هوایی مدرن و تجهیزات بیولوژیکی قابل استفاده است. این دسته از ترانسفورماتورها انرژی را از ولتاژ ورودی می گیرند و آن را در…