ترانسفورماتور EI

ترانسفورماتور EI ترانسفورماتور EI از ترانسفورماتورهای مرسوم است. هسته ترانسفورماتور EI توسط ورقه های E و I ترکیب شده است، بنابراین به آن ترانسفورماتور EI یا ترانسفورماتور لمینت گفته می شود. ترانسفورماتورهای EI به طور گسترده ای در تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند، نه تنها یک ترانسفورماتور از نوع قدیمی است بلکه یک…