مقالات سایت

Day: آذر ۳, ۱۳۹۸

ترانس سفارشی

چرا ترانس سفارشی محبوب شده است؟

ترانس سفارشی یا همان ترانسفورماتور دستگاهی الکتریکی است که به منظور تبدیل جریان متناوب از یک ولتاژ به ولتاژ دیگر طراحی و تولید شده است.

دلایل محبوبیت ترانسفورماتورهای هسته فریت

دلایل محبوبیت ترانسفورماتورهای هسته فریت

در این مقاله قصد داریم تا دلایل محبوبیت ترانسفورماتورهای هسته فریت و مزایای استفاده از آنها را بیان کنیم.ترانسفورماتورها از مهمترین اجزای یک مدار الکتریکی