مقالات سایت

Day: آذر ۳, ۱۳۹۸

ترانس سفارشی

چرا ترانس سفارشی محبوب شده است؟

ترانس سفارشی یا همان ترانسفورماتور دستگاهی الکتریکی است که به منظور تبدیل جریان متناوب از یک ولتاژ به ولتاژ دیگر طراحی و تولید شده است.