مقالات سایت

Day: آذر ۳۰, ۱۴۰۱

ترانسفورماتور خشک روغنی

ترانسفورماتور خشک روغنی

ترانسفورماتور خشک روغنی فوق العاده است. در دنیای امروز نیروی الکتریسیته اهمیت بسیار زیادی دارد و بدون وجود آن قطعا نمی‌توانیم به کارهای روزمره خود

کاربرد ترانسفورماتور خشک

کاربرد ترانسفورماتور خشک

کاربرد ترانسفورماتور خشک، گسترده و ویژه است؛ زیرا قطعات داخلی محصول از قابلیت ‌های فراوانی برخوردار هستند. بنابراین می‌تواند تا برهه زمانی طولانی‌ پرقدرت بدون

کاربرد ترانس PT

کاربرد ترانس PT

کاربرد ترانس PT در صنایع گسترده و مفید است؛ زیرا به منظور بهینه سازی و سکرونیزاسیون سیستم‌ها استفاده می‌گردد. بر همین کارایی محصول تنها در

کاربرد ترانسفورماتور در صنعت

کاربرد ترانسفورماتور در صنعت

کاربرد ترانسفورماتور در صنعت گسترده و وسیع است؛ چراکه این محصول بی‌نظیر تحت هر شرایطی ایمنی و سلامت خود را حفظ می‌کند و همین طور