تفاوت بین ولت و آمپر و وات چیست؟

تفاوت بین ولت و آمپر و وات چیست؟

عناوین و سر فصل های این مطلب

ولت، آمپر و وات سه واحد اساسی در فیزیک برق است. اما متاسفانه بسیاری از افراد قادر به تشخیص آنان از یکدیگر نمی باشند، برای تفکیک و جداسازی آنان در ذهن بهتر بوده، تا با تفاوت بین ولت و آمپر و وات آشنا شویم. ولت نشان دهنده میزان تغییر ولتاژ یا فشار برق است که در واحد ولت (V) اندازه گیری می شود.

آمپر نشان دهنده مقدار جریان الکتریکی است که در واحد آمپر (A) اندازه گیری می شود. وات نشان دهنده میزان توان برقی است که در واحد وات (W) اندازه گیری می شود. توان برقی محصول ضرب ولتاژ و جریان است و با افزایش هر دو این مقادیر، توان برقی نیز افزایش می یابد.

قطعا این سه عبارت بیانگر واحدی در فیزیک می باشند و شباهت هایی با یکدیگر دارند، اما بررسی تفاوت میان آنان بیشتر به ما کمک خواهد نمود. در این مقاله هدف ما دقیقا چنین چیزی است، لطفا با ما همراه شوید.

معرفی ولت

اولین گام ما برای بررسی تفاوت بین ولت و آمپر و وات، معرفی واحدی تحت عنوان ولت است، که یک واحد اندازه گیری برای ولتاژ یا تفاوت پتانسیل الکتریکی می باشد. ولتاژ نشان دهندهٔ انرژی الکتریکی در یک مدار است و به صورت تفاوت پتانسیل بین دو نقطه در یک مدار الکتریکی تعریف می شود.

ولتاژ نشان می دهد که چقدر قدرت برقی در دسترس است و چقدر انرژی الکتریکی در یک مدار وجود دارد. ولتاژ با استفاده از ولت متر اندازه گیری می شود و به عنوان یک واحد اساسی در فیزیک و مهندسی الکتریکی استفاده می گردد.

تفاوت بین ولت و آمپر و وات صرفا با بررسی تعاریف این سه واحد حاصل می شود. برای بهتر درک کردن ولتاژ، می توانیم آن را با ارتفاع یک تپه مقایسه کنیم. همانطور که می دانید، اگر از قسمت بالای تپه به قسمت پایینی آن حرکت کنید، ارتفاع تپه را تغییر می دهید.

این تفاوت ارتفاع مشابه تفاوت پتانسیل بین دو نقطه است. اگر ارتفاع تپه بیشتر باشد، انرژی بیشتری برای سقوط دارید و اگر ارتفاع تپه کمتر باشد، انرژی کمتری برای سقوط دارید. به همین ترتیب، اگر ولتاژ بیشتر باشد، بیشترین قدرت برقی در دسترس خواهد بود و اگر ولتاژ کمتر باشد، قدرت برقی کمتری در دسترس خواهد بود.

بررسی تفاوت بین ولت و آمپر و وات ناشی از ویژگی های هر کدامشان خواهد بود، که با این تفاسیر تا حدودی قابل درک است. بنابراین، ولتاژ نقش مهمی در عملکرد سیستم های الکتریکی و الکترونیکی دارد. از جمله کاربردهای ولتاژ می توان به تأمین انرژی برای برق رسانی، انتقال اطلاعات در شبکه های ارتباطی، اندازه گیری و کنترل سیستم های الکتریکی و بسیاری از دستگاه های الکترونیکی اشاره کرد.

مقاله پیشنهادی:  ترانس PT چیست و چه کاربردی دارد؟

معرفی آمپر

دومین قدم برای درک تفاوت بین ولت و آمپر و وات، معرفی واحدی دیگر تحت عنوان آمپر می باشد، ‌که یک واحد اندازه گیری برای جریان الکتریکی است. جریان الکتریکی نشان دهندهٔ حرکت الکترون ها در یک مدار است و به عنوان جریان الکتریکی می تواند به صورت جریان مستقل از وقت یا جریان متغیر باشد.

آمپر برای نشان دادن شدت جریان الکتریکی استفاده می شود و به عنوان واحد اندازه گیری برای جریان استفاده می گردد. مهم ترین تفاوت بین ولت و آمپر و وات دقیقا در ماهیت این سه واحد است. برای بهتر درک کردن آمپر، می توانیم آن را با جریان آب در نظر بگیریم.

همانطور که می دانید، وقتی آب از یک شلنگ یا لوله جاری می شود، جریان آب را می توان با سرعت و حجم آب که در هر زمانه توسط لوله عبور می کند تعریف کرد. همین تفاوت در حجم آب در یک زمان مشابه جریان الکتریکی است. اگر جریان الکتریکی بیشتر باشد، بیشترین تعداد الکترون در یک زمانه در حال حرکت خواهند بود و اگر جریان الکتریکی کمتر باشد، تعداد الکترون کمتری در یک زمانه در حال حرکت خواهند بود.

بنابراین، آمپر نشان دهندهٔ شدت جریان الکتریکی است و نقش مهمی در عملکرد سیستم های الکتریکی و الکترونیکی دارد. کارایی این واحد ها یکی دیگر از تفاوت بین ولت و آمپر و وات را بیان می کند.

از جمله کاربردهای آمپر می توان به محاسبهٔ توان مصرفی، طراحی و اندازه گیری سیستم های الکتریکی و الکترونیکی، محاسبهٔ اثر حرارتی جریان الکتریکی و بسیاری از دستگاه های الکترونیکی اشاره کرد.

تفاوت بین ولت و آمپر و وات چیست؟

معرفی وات

آخرین گام برای یافتن تفاوت بین ولت و آمپر و وات، توجه به سومین واحد موجود در این ترکیب یعنب وات (Watt) است، که یک واحد اندازه گیری قدرت می باشد و در فیزیک استفاده می شود. قدرت به معنای نرخ انجام کار است و وات نشان دهنده میزان قدرتی است که در یک واحد زمان انجام می شود. یک وات برابر با یک ژول (Joule) در ثانیه است.

مقاله پیشنهادی:  دلیل استفاده از ترانس ايزوله

به عبارت دیگر، وات نشان دهنده میزان انرژی است که در یک ثانیه مصرف می شود یا تولید می شود. برای مثال، اگر یک لامپ با توان 60 وات را روشن کنید، این به این معنی است که لامپ در هر ثانیه 60 جول انرژی را تبدیل به نور و حرارت می کند.

تفاوت بین ولت و آمپر و وات را با توجه به ماهیت این واحد به خوبی خواهیم فهمید.همچنین، وات به عنوان واحد اندازه گیری برای توان مصرفی یا توان تولیدی دستگاه های الکتریکی نیز استفاده می گردد. نام گذاری وات به افتخار جیمز وات (James Watt)، مهندس اسکاتلندی است که در قرن 18 میلادی اختراعات مهمی در زمینه ماشین بخار انجام داد.

نام او به عنوان نماد قدرت استفاده می شود و واحد اندازه گیری وات نیز به او تعلق دارد. با وجود تفاوت بین ولت و آمپر و وات باید بگوییم، که نوع نامگذاری هر سه واحد دقیقا مشابه همدیگر است و به افتخار بک سری دانشمندان این گونه نام گذاری ها انجام شده است.

بررسی تفاوت های میان ولت، آمپر و وات

در این بخش از مقاله به خوبی تفاوت بین ولت و آمپر و وات را بیان می نماییم، تا بتوان با این واحد به بهترین نحو ممکن آشنا شد. ولت (Volt)، آمپر (Ampere) و وات (Watt) سه واحد اندازه گیری مهم در فیزیک و الکترونیک هستند و هر کدام ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در زیر به بررسی تفاوت های میان این سه واحد می پردازیم؛

 1. ولت (Volt):
  – ولت نشان دهنده قدرت نیروی الکتریکی بوده، که در یک مدار جریان دار ایجاد می شود.
  – ولت نشان دهنده تفاوت پتانسیل بین دو نقطه در یک مدار است. به عبارت دیگر، ولت نشان دهنده میزان تمایل یا تفاوت بین اندازه برقی دو نقطه در یک مدار است.
  – ولتاژ برق می تواند مثبت یا منفی باشد و باعث جریان برق در مدار می شود.
  – ولتاژ معمولاً با استفاده از منابع تغذیه مانند باتری ها، منابع تغذیه ثابت یا منابع تغذیه قابل تنظیم ایجاد می شود.
  – این واحد با نماد “V” نمایش داده می شود. تفاوت بین ولت و آمپر و وات را می توان با آیتم های مذکور به درستی فهمید.
 2. آمپر (Ampere):
  – آمپر نشان دهنده شدت جریان الکتریکی است که در یک مدار جریان دار جریان می کند.
  – آمپر نشان دهنده تعداد الکترون هایی می باشد، که در یک ثانیه از نقطه ای در مدار عبور می کنند.
  – شدت جریان برق وابسته به ولتاژ و مقاومت مدار است و با قانون اهم (قانون V=IR) محاسبه می شود.
  – آمپر معمولاً با استفاده از منابع تغذیه، مخابرات الکتریکی، مدارهای الکترونیکی و سیستم های قدرت اندازه گیری می گردد.
  – این واحد با نماد “A” نمایش داده می شود، در هنگام تهیه محصولات الکترونیکی و الکترونیکی باید به این نماد و عدد کنار آن توجه داشت. آگاهی از تفاوت بین ولت و آمپر و وات به ما در استفاده از دستگاه های مختلف کمک می کند.
 3. وات (Watt):
  – وات نشان دهنده قدرت یا نرخ انجام کار بوده، که در یک مدار الکتریکی صورت می گیرد.
  – قدرت معمولاً با ضرب ولتاژ در شدت جریان محاسبه می شود (قانون P=VI).
  – وات نشان دهنده میزان انرژیی است که در یک ثانیه مصرف یا تولید می شود.
  – قدرت برق مصرفی یا تولیدی توسط دستگاه های الکتریکی معمولاً با استفاده از وات اندازه گیری می شود.
  – این واحد اندازه‌ گیری را با نماد “W” نمایش می دهند.
مقاله پیشنهادی:  لاین ایزولیشن مانیتور یا Lim چیست؟

به طور خلاصه در بررسی تفاوت بین ولت و آمپر و وات، باید بگوییم که، ولت نشان دهنده تفاوت پتانسیل، آمپر نشان دهنده شدت جریان و وات نشان دهنده قدرت یا نرخ انجام کار است. این سه واحد به همراه با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند تا خواص و عملکرد مدارهای الکتریکی و الکترونیکی را توصیف کنند.

کلام آخر

در این مقاله ما به بررسی تفاوت بین ولت و آمپر و وات پرداختیم. ولت، آمپر و وات همگی مفاهیم مرتبط با برق هستند. ولت واحد اندازه گیری پتانسیل الکتریکی است و نشان می دهد چقدر انرژی الکتریکی در یک مدار وجود دارد. آمپر واحد میزان جریان الکتریکی بوده و نشان می دهد چقدر الکترن ها در یک مدار حرکت می کنند.

وات واحد اندازه گیری توان است و نشان می دهد چقدر کار انجام می گردد یا چقدر قدرت در مدار مصرف می شود. به طور خلاصه، ولت میزان انرژی، آمپر میزان جریان و وات میزان توان را نشان می دهد. مجموعه طاها ترانس این مقاله را برای شما تدوین نموده است، امیدواریم مطالب مندرج در آن برایتان مفید واقع شود.