مقالات سایت

Day: دی ۲, ۱۳۹۸

اتوترانسفورماتور (اتوترانس) 11

اتوترانسفورماتور (اتوترانس) چیست؟

ترانسفورماتورهای خودکار (اتوترانسفورماتور) یک سیم پیچ منفرد بر روی هسته لایه لایه خود دارند. آنها به ترانسفورماتورهای دو سیم پیچ شباهت دارند، اما تفاوت آنها

ترانسفورماتورهای حالت سوئیچ

درک اصول ترانسفورماتورهای حالت سوئیچ

ترانسفورماتورهای حالت سوئیچ منبع مؤثری برای تأمین برق سیستم های الکترونیکی هستند. به استثنای کاربرد هایی که در آن مقدار مشخصی از توان لازم است،

اصول ترانسفورماتور افزاینده

ترانس افزاینده

ترانسفورماتور یک وسیله برقی مهم است و در اشکال و انواع مختلفی موجود است که هر کدام مزایای کاربردی خاص خود را دارند.هدف از ارائه

ترانسفورماتور ولتاژ

درک انواع مختلف ترانسفورماتورها

اگر به دنبال سفارش و استفاده از ترانسفورماتور ولتاژ هستید، مهم است که اصول اولیه این تجهیزات الکترونیکی را درک کنید. سه ترانسفورماتور اصلی وجود

ترانسفورماتورهای حالت سوئیچ

نحوه تست ترانسفورماتور حالت سوییچ

ترانسفورماتور حالت سوییچ به دلیل انعطاف پذیری کاربرد آنها شناخته شده است. توانایی آنها برای تبدیل برق از جریانهای متناوب به جریانهای مستقیم، آنها را