مقالات سایت

Tag: ترانسفورماتور تروئید

مزایای ترانسفوماتور تروئید

مزایای ترانسفورماتورهای تروئید

دستگاه ها و وسایل مختلف تجاری تجاری مانند کامپیوتر، تلویزیون، و سیستم های صوتی از ترانسفورماتورهای کوچک با اشکال مختلف هسته استفاده می کنند. اغلب

نحوه کارکرد ترانسفورماتور تروئید

نحوه کارکرد ترانسفورماتور تروئید

ترانسفورماتور یکی از اساسی ترین دستگاههای برقی موجود است و در صنایع برق و الکترونیک کاربردهای فراوان دارد. نحوه کارکرد ترانسفورماتور تروئید بدین صورت می

ترانسفورماتور هسته O

ترانسفورماتور هسته O

ظاهر ترانسفورماتور هسته O به صورت حلقه و رینگ به نظر می رسد ، و سطح مقطع ترانسفورماتور هسته O گرد است ، این متفاوت

ترانسفورماتور تروئید

ترانسفورماتور تروئید، حلقوی یا گرد نوعی ترانسفورماتور الکترونیکی است. این ترانس در تجهیزات الکترونیکی که نیاز به کارایی بالایی دارند، بسیار مورد استفاده قرار گرفته