نحوه محاسبه ترانسفورماتورهای تروئید

نحوه محاسبه ترانسفورماتورهای تروئید

عناوین و سر فصل های این مطلب

ترانسفورماتور تروئید یک ترانسفورماتور است که شبیه یک دونات است. که دارای یک هسته آهن گرد با یک سیم پیچ از سیم عایق بندی شده که در اطراف آن پیچیده شده است میباشد.نحوه محاسبه ترانسفورماتورهای تروئید را ادامه برای شما عزیزان شرح خواهیم داد.

سیم پیچ پس از تغذیه ، میدان مغناطیسی ایجاد می کند و انرژی را ذخیره می کند. مقدار انرژی در واحد اندوکتانس اندازه گیری می شود.

همانند بیشتر ترانسفورماتورها ، ترانسفورماتورهای تروئید (حلقوی) هم دارای سیم پیچ القایی اولیه و هم ثانویه هستند که برای پائین آمدن یا افزایش ولتاژ ورودی اعمال شده به سیم پیچ اولیه استفاده می شود.

تعداد دور در سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور را تعیین کنید. این مقدار را “N” بنامید. به مشخصات ترانسفورماتور مراجعه کنید. به عنوان نمونه فرض کنید N= 300 دور است.

شعاع ترانسفورماتور را پیدا کنید. به مشخصات ترانسفورماتور مراجعه کنید. به عنوان نمونه ، فرض کنید شعاع 0.030 متر است.

مساحت را با استفاده از فرمول A = π * r² که π برابر 3.1415 باشد محاسبه کنید:

متر مربع A = 3.1415 * (0.030) (0.030) = 0.0028

 اندوکتانس (ظرفیت القای مغناطیسی)  سیم پیچ اولیه را با استفاده از فرمول L = (μ0 * N² * A) / 2 * π * r محاسبه کنید ، μ0 نفوذپذیری نسبی فضا با مقدار 7- ^ 10 * 4π در واحد Tm/A است. در ادامه مثال:

 7- ^ 10 * 12.56 = 7- ^ 10 * 3.1415 * 4 = μ0 = 4 * π * 10 ^ -7

L = [(12.56 * 10^-7)(300^2)(0.0028)] / [(2)(3.1415)(0.030)] = 0.000316 / 0.188 = 0.00168 h = 1.68 mh

نحوه محاسبه ترانسفورماتورهای تروئید را در بالا به صورت مختصر بیان کردیم.امیدواریم برای شما آموزنده بوده باشد.

مقاله پیشنهادی

ترانسفورماتور قدرت

ترانس هرمتیک

ترانس هرمتیک

ترانس هرمتیک مبحث امروز ما در این مقاله است که قصد داریم با در اختیار گذاشتن اطلاعات مفیدی که در دست داریم دانش شما خوبان

ادامه مطلب »
هسته ترانسفورماتور

هسته ترانسفورماتور

هسته ترانسفورماتور از ورق‌های نازک که لمینیت نامیده می‌شود ساخته شده است. انواع هسته های ترانسفورماتور وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های مخصوصی دارند. با

ادامه مطلب »