phase-isolation-transformer1

ترانسفورماتور ایزوله برای محافظت از سیستم های الکترونیکی

ترانسفورماتور ایزوله برای محافظت از سیستم های الکترونیکی در ترانسفورماتور ایزوله سیم پیچ های اصلی و فرعی آن از یکدیگر جدا می شوند. این دستگاه از دو سیم پیچ مسی ساخته شده است که در اطراف یکدیگر پیچیده شده و هر یک منبع تغذیه خود را تأمین می کنند. از نظر فنی، این ترانسفورماتور بطور…

ترانس ایزوله یا ایزولاسیون

کاربردهای رایج و متداول ترانسفورماتور ایزوله

کاربردهای رایج و متداول ترانسفورماتور ایزوله ترانسفورماتور ابزاری است که معمولاً برای انتقال انرژی الکتریکی از یک مدار مشخص به مدار دیگر با استفاده از رساناهای متصل القایی به کار می رود. این هادی ها از دو یا چند سیم پیچ فرومغناطیسی تشکیل شده اند که به عنوان سیم پیچ نامیده می شوند. هنگامی که…

ترانسفورماتور ایزوله

چرا ترانسفورماتور ایزوله را برای تجهیزات الکترونیکی حساس ترجیح می دهیم؟

چرا ترانسفورماتور ایزوله را برای تجهیزات الکترونیکی حساس ترجیح می دهیم؟ ترانسفورماتورهای ایزوله، همانطور که از نام آن پیداست، رایج ترین ترانسفورماتورها هستند که مدار را از جریان متناوب ایزوله می کنند. آنها می توانند بصورت افزاینده ولتاژ یا کاهنده ولتاژ در صنایع استفاده شوند. این ترانسفورماتورها از دو سیم پیچ جداگانه با حفاظ مغناطیسی…